Ý nghĩa cây cọ ta đặt trên bàn làm việc: Sinh tài lộc, giữ của