Cách xử lý tiếng ồn trong không gian hội trường, phòng họp…