Vách ngăn văn phòng | Vách ngăn module Hòa Phát, Fami giá tốt