Vách ngăn di động bề mặt bọc nỉ cao cấp, hiện đại, giá tốt