Tủ tài liệu văn phòng, tủ hồ sơ Hòa Phát, Fami, 190 giá tốt