Tủ tài liệu văn phòng | Tủ hồ sơ Hòa Phát, Fami, 190 giá tốt