Tủ hồ sơ | Tủ gỗ văn phòng Hòa Phát, Fami, 190 giá tốt