Tủ giám đốc Hòa Phát, Fami, 190...hiện đại, giá tốt