Các kiểu vách ngăn nỉ, kính đơn giản mà sang trọng