Mối liên hệ giữa cốt gỗ Finger và câu chuyện về hình ngón tay