Bàn máy tính phòng game - net, những chú ý khi chọn mua