Ghế chân quỳ lưng rời có những ưu điểm gì nổi bật?