Chiều dài bàn làm việc như thế nào sẽ phù hợp với dân văn phòng?