Tủ tài liệu loại nào có độ bền cao nhất, giá hợp lý nhất?