Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890H26: Bền đẹp và quyền uy