Gỗ Giá tỵ và những đặc điểm nổi bật trong thiết kế nội thất