Quầy giao dịch, quầy lễ tân Đức Khang, đẹp nhưng rẻ bất ngờ