Có nên đặt bàn làm việc trong phòng ngủ hay không?