Nội thất phòng thí nghiệm Hòa Phát đạt chuẩn, giá tốt