Phông màn sân khấu, hội trường Đức Khang cao cấp, giá tốt