Các kiểu chân thông dụng của dòng bàn, ghế hội trường