Mùa đông, đồ gỗ dễ bị tróc sơn, rạn nứt, xử lý thế nào?