Các loại gỗ tự nhiên thường được dùng làm bề mặt Veneer