Khác nhau giữa veneer lạng 5 rem nhập khẩu và veneer Trung Quốc 3ly