Ghế phòng chờ, ghế băng chờ Hòa Phát, 190, Fami giá tốt