Ghế hội trường, hội nghị, rạp chiếu phim nhập khẩu cao cấp