Ghế giám đốc - ghế lãnh đạo Hòa Phát, Fami, 190 giá tốt