Vách ngăn di động Đại sứ quán Mỹ-170 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội