Hội trường bảo vệ luận án tiến sỹ - Học viện Ngân Hàng