Công ty cổ phần xây lắp điện nước-Thanh Xuân, Hà Nội