Vách ngăn di động-Khách sạn Thắng Lợi, Nghi Tàm, Hà Nội