Vách ngăn di động hội trường Vinashin-168 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội