Gia công ép Laminate, Veneer và hoàn thiện các sản phẩm nội thất