Cửa gỗ công nghiệp Veneer thông thường

Cửa gỗ công nghiệp Veneer thông thường là loại cửa dùng bề mặt Veneer tự nhiên, tạo cảm giác mộc mạc như cửa gỗ thịt, bền bỉ, và rất đẹp.