Bục tượng Bác Hòa Phát, Đức Khang bền đẹp, giá tốt