Bục phát biểu gỗ cao cấp Hòa Phát, Đức Khang đẹp, giá tốt