Bục phát biểu Hòa Phát, Đức Khang đẹp, giá tốt nhất