Ghế giám đốc Hòa Phát dành cho lãnh đạo có tốt không?