Hỏi: Ghế văn phòng của nội thất 190 giá khoảng bao nhiêu?