Thiết kế hội trường 100 chỗ ngồi khoa học, tiết kiệm diện tích