Rạp chiếu phim mái vòm đầu tiên ở Việt Nam có gì đặc biệt?