5 đặc điểm cơ bản của ghế hội trường, ghế rạp chiếu phim