Sử dụng vách ngăn phù hợp trong từng thiết kế nội thất