Trải nghiệm nội thất, chọn lựa sản phẩm, thiết kế nội thất