Ghế giám đốc tuổi Giáp Tý 1984 hợp phong thủy, sự nghiệp thăng hoa