Vách ngăn phòng khách bằng kính có ưu điểm gì nổi bật?