Bàn giám đốc gỗ công nghiệp có đặc điểm gì nổi bật?