Bàn quầy lễ tân - quầy giao dịch Đức Khang đẹp, giá tốt