Bàn họp văn phòng | Bàn họp Hòa Phát, Fami, 190 giá tốt