Bàn hội trường gỗ Hòa Phát, Đức Khang đẹp, cao cấp, giá tốt