Bàn ghế khách sạn Đức Khang giảm giá 10% cho dự án